Category Archives: Uncategorized

Jazyková škola, Golianova 68 Nitra oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 otvára kurzy anglického, nemeckého, ruského, španielskeho a japonského jazyka – všetky úrovne. Zápisy do kurzov budú prebiehať v dňoch 01.07.2021 –…

Read more

Vyučovanie všetkých jazykových kurzov bude od pondelka 17.5.2021 prebiehať prezenčne v jazykovej škole podľa platného rozvrhu. Pri vstupe na vyučovanie je poslucháč povinný odovzdať vyučujúcemu kurzu vyhlásenie o bezinfekčnosti .

Vážení poslucháči Jazykovej školy, od pondelku 11.1.2021 sa v našej jazykovej škole na Golianovej ulici v Nitre bude učiť opäť dištančne – formou online hodín podľa rozvrhu. O prípadných zmenách…

Read more

Kód poslucháča Výsledok JŠ533 Vyhovel JŠ204 Vyhovel JŠ564 Vyhovel JŠ635 Vyhovel JŠ896 Vyhovel JŠ433 Vyhovel JŠ430 Vyhovel JŠ372 Vyhovel JŠ710 Vyhovel JŠ026 Vyhovel JŠ437 Nevyhovel JŠ010 Vyhovel JŠ353 Nevyhovel JŠ563…

Read more

Pôvodný termín štátnych jazykových skúšok sa z 12. októbra presúva na 15. októbra o 14:00 z dôvodu zatvorenia prevádzky gymnázia.

Vážení poslucháči,vzhľadom na nové pozitívne výsledky v testovaní na COVID-19 sa gymnázium a taktiež jazyková škola počas víkendu dostali do červenej fázy. Z tohto dôvodu RÚVZ v Nitre zatvorili prevádzku…

Read more

Online kurzy anglického a španielskeho jazyka s rodenými hovoriacimi. V prípade záujmu sa informujte na veronika.szombatova@gymgolnr.sk

Jazyková škola, Golianova 68, Nitra oznamuje, že v školskom roku 2020/2021 otvára kurzy anglického, nemeckého, ruského, španielskeho a japonského jazyka – všetky úrovne. Zápisy do kurzov a vstupné testovanie sa uskutočnia…

Read more

Nitra: Anglický jazyk Kód poslucháča výsledok JŠ158A vyhovel JŠ210A vyhovel JŠ393A vyhovel JŠ863A vyhovel JŠ823A vyhovel JŠ368A nevyhovel JŠ908A nevyhovel JŠ569A vyhovel JŠ135A vyhovel JŠ887A nevyhovel JŠ514A vyhovel JŠ068A vyhovel…

Read more

Prihlášky na jarný termín štátnych jazykových skúšok podávajú uchádzači elektronicky na predpísanom tlačive do 31. marca 2020 podľa vyhlášky č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole. K prihláške uchádzači pripoja potvrdenie o úhrade…

Read more

10/17