Vstupné testy do vyšších ročníkov

5. – 9. 9. 2022

Zápis do 1. ročníka, žiackych kurzov a špeciálnych kurzov

Od júna 2022

(Na voľné miesta v kurzoch do 30.9.2022)

Polročné testy v kurzoch a vstupné testy pre nových záujemcov

Január 2023

(V čase písania testov v jednotlivých skupinách podľa platného rozvrhu)

Záverečné testy v kurzoch a vstupné testy pre nových záujemcov

Jún 2023

(V čase písania testov v jednotlivých skupinách podľa platného rozvrhu)

Štátne jazykové skúšky v školskom roku 2022/2023

(Termíny budú upresnené do 16.9.2022)

Vyučovanie v kurzoch trvá od začiatku septembra do konca júna, pričom v čase školských prázdnin a sviatkov sa v škole nevyučuje.

Rozpis školských prázdnin pre školský rok 2022/2023:

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2022 28. október – 1. november 2022 2. november 2022
vianočné 22. december 2022 23. december 2022 – 8. január 2023 9. január 2023
jarné 17. február 2023 18. február – 26. február 2023 27. február 2023
veľkonočné 5. apríl 2023 6. apríl – 11. apríl 2023 12. apríl 2023
letné 30. jún 2023 1. júl – 3. september 2023 4. september 2023