Vstupné testy do vyšších ročníkov

2. – 10. 9. 2020

Zápis do 1. ročníka, žiackych kurzov a špeciálnych kurzov

Od júna 2020

(Na voľné miesta v kurzoch do 30.9.2020)

Polročné testy v kurzoch a vstupné testy pre nových záujemcov

Január 2021

(V čase písania testov v jednotlivých skupinách podľa platného rozvrhu)

Záverečné testy v kurzoch a vstupné testy pre nových záujemcov

Jún 2021

(V čase písania testov v jednotlivých skupinách podľa platného rozvrhu)

Štátne jazykové skúšky v školskom roku 2020/2021

(Termíny budú upresnené do 16.9.2020)

Jesenný termín

Písomná časť: 12.10.2020

Ústna časť: november 2020

Vyučovanie v kurzoch trvá od začiatku septembra do konca júna, pričom v čase školských prázdnin a sviatkov sa v škole nevyučuje.

Rozpis školských prázdnin pre školský rok 2020/2021:

PrázdninyPosledný deň vyučovania pred začiatkom prázdninTermín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
jesenné28. október 2020 (streda)29. október – 30. október 20202. november 2020 (pondelok)
vianočné22. december 2020 (utorok)23. december 2020 – 7. január 20218. január 2021 (piatok)
polročné29. január 2021 (piatok)1. február 20212. február 2021 (utorok)
jarné26. február 2021 (piatok)1. marec– 5. marec 20218. marec 2021 (pondelok)
veľkonočné31. marec 2021 (streda)1. apríl – 6. apríl 20217. apríl 2021 (streda)
letné30. jún 2021 (streda)1. júl – 31. august 20212. september 2021(streda)