V japonskom prednese naša poslucháčka získala krásne 2. miesto

V japonskom prednese naša poslucháčka získala krásne 2. miesto

V sobotu 4. mája sa v Bratislave uskutočnil 9. ročník celoslovenskej súťaže v japonskom prednese, kde študenti japončiny preukazujú svoje znalosti jazyka a schopnosť predniesť svoj vlastný text.

V hodnotení sa okrem samotného prednesu zohľadňoval obsah textu, použitá gramatika či kompozícia viet, a teda v porovnaní s prednesom, na aký sme zvyknutí z našich škôl, je prednes samotný len polovicou úspechu. Z celkového počtu osemnásť súťažiacich v troch kategóriach sa začiatočníckej kategórie sa zúčastnili i štyria študenti našej jazykovej školy. Udeľované boli v každej kategórii dve prvé ceny. Študentka prvého ročníka japonského jazyka, Mgr. Júlia Hunková, PhD. sa umiestnila na druhom mieste, k čomu jej srdečne gratulujeme. Úprimne dúfame, že táto súťaž bude pokračovať i v budúcich rokoch a bude motivovať našich študentov japončiny k aktívnemu štúdiu a prezentovaní svojich získaných vedomostí.