Učebné zdroje

Rozpis učiva po ročníkoch

  1. ročník: Total English Elementary L 1-10
  2. ročník: Total English Elementary L 11-12, Total English Pre-Intermediate L 1-8
  3. ročník: Total English Pre-Intermediate L 9-12, Total English Intermediate L 1-5
  4. ročník: Total English Intermediate L 6-10, Total English Upper Intermediate L 1-4
  5. ročník: Total English Upper Intermediate L 5-10, Total English Advanced L 1- 2
  6. ročník: Total English Advanced L 3-10