+421 037/640 96 23

Jazyková škola, Golianova 68, Nitra

  • Adresa : Golianova 68, 949 01  Nitra
  • Bank. spojenie: 7000311812/8180
  • IBAN: SK26 8180 0000 0070 0031 1812
  • IČO: 00 160 261

Vedúca jazykovej školy

PaedDr. Veronika Szombatová, PhD.

Sekretariát riaditeľky školy

Úradné hodiny

Pondelok – Streda | 10:00 – 16:00

Štvrtok – Piatok | 10:00 – 13:00