Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky a Cambridgeské skúšky na úrovni C1 a C2

O nás

Jazyková škola, Golianova 68, Nitra je štátnou jazykovou školou, ktorá je od 1. januára 2020 súčasťou Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.

Vyučovanie

Organizácia školského roka sa riadi pedagogicko-organizačnými pokynmi pre príslušný školský rok a vyučovanie neprebieha v čase školských prázdnin a sviatkov.

Doprava

Škola je situovaná na sídlisku Klokočina s dobrým prístupom MHD (autobusy č. 2, 4 a 6). Zastávka je priamo pred školou. Dopraviť sa do školy možno aj ďalšími spojmi MHD, ktoré majú zastávky na Hviezdoslavovej ulici.

História

Jazyková škola bola založená 1. septembra 1988 ako prvá jazyková škola v Nitre pri vtedajšom Gymnáziu Eugena Gudernu (predchodca Gymnázia, Golianova 68, Nitra). Od roku 1994 do decembra 2019 pôsobila ako samostatná Jazyková škola, Golianova 68, Nitra.

Oprávnenia

Škola má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky na úrovni B2 a C1 - C2 od roku 1991, kedy tieto skúšky vykonali prví poslucháči v anglickom a v nemeckom jazyku. Od roku 2019 sme taktiež skúšobný centrom Cambridge skúšok na úrovni FCE (B2) a CAE (C1).

Kurzy

Prvotným zámerom školy je slúžiť širokej verejnosti. Škola v súčasnosti poskytuje jazykové vzdelanie v anglickom, nemeckom a japonskom jazyku a v prípade záujmu aj v ruskom, španielskom, francúzskom a talianskom jazyku.

Jednotlivé kurzy sú zaradené podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky (SERR) od jazykovej úrovne A1 až po C2. 

Okrem tradičných kurzov (základných, stredných a vyšších) sa škola snaží prispôsobiť požiadavkám verejnosti a ponúka špecializované kurzy (napr. pre žiakov ZŠ, prípravné na maturitnú skúškuprípravné na skúšky FCE/CAE, pre seniorov, konverzačné kurzy, kurzy obchodnej angličtiny, prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľský – úroveň C2, prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky – úroveň B2, C1 – C2).

Škola ponúka možnosť prípravy a vykonania cambridgeskej skúšky  na úrovni C1 a C2 priamo na pôde školy.

Najnovšie oznamy jazykovej školy

Na základe prijatých opatrení krízového štábu SR kvôli Koronavírusu bude gymnázium od pondelka 16.3.2020 na 14 dní ZATVORENÉ! Z tohto dôvodu je prerušené aj vyučovanie v jazykovej škole.

Pre záujemcov o štúdium a prácu v zahraničí ponúkame prípravu na absolvovanie skúšok Cambridge English (B2-C1) a ako novinku  plánujeme spustenie testovania na medzinárodne uznávanú skúšku IELTS. Keďže od roku 2019 sme skúšobným centrom Cambridge…

Read more

Partneri