Návod na podanie prihlášky

1

Pozrite si prehľad kurzov na našej stránke a vyberte si ten pravý pre Vás.

Zoznam jazykov nájdete na podstránke Jazyky a zoznam kurzov v sekcii Štúdium na podstránke  Ponuka kurzov.

V prípade záujmu o jednu zo skúšok navštívte podstránku Skúšky s ponukou certifikovaných skúšok, ktoré jazyková škola ponúka.

2

Na podstránke Dokumenty si stiahnite buď Zápisný lístok pre kurzy alebo Prihlášku na štátnu jazykovú skúšku. V prípade ostatných skúšok nás kontaktujte na jazykovaskola@gymgolnr.sk.

Tento dokument následne vytlačte a vyplňte. V prípade otázok nás kontaktujte na našej mailovej adrese alebo telefonicky.

3

Vyplnený a podpísaný dokument je potrebné zaslať poštou alebo fyzicky priniesť na sekretariát gymnázia.

Adresu a úradné hodiny nájdete na podstránke Kontakt.