Anglický jazyk

PaedDr. Veronika Szombatová, PhD.

Vedúca Jazykovej školy / Vyučujúca v 6. ročníku

Mgr. Renata Bohuslavová

Vyučujúca v prípravnom kurze na základnú štátnu jazykovú skúšku

Mgr. Eva Dobiaš

Vyučujúca v prípravnom kurze na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku

Mgr. Petra Klimo-Zlatošová

Vyučujúca v špeciálnom kurze pre žiakov sekundy 8-roč. gymnázia a 6. a 7. ročníka ZŠ – ŠAŽ 2

Mgr. Zuzana Feketeová

Vyučujúca v 5. ročníku

Mgr. Martina Filová

Vyučujúca v špeciálnom kurze gramatiky pre študentov a špeciálnom konverzačnom kurze pre študentov

Mgr. Lýdia Fraňová

Vyučujúca v 2. ročníku

Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.

Vyučujúca v 4. ročníku

Mgr. Katarína Kettmannová

Vyučujúca v prípravnom kurze na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová

Vyučujúca v špeciálnom kurze pre maturantov

Mgr. Zuzana Majerová

Vyučujúca v 3. ročníku

Bc. Kristína Vachová

Vyučujúca v špeciálnom kurze pre žiakov kvarty 8-roč. gymnázia, 8. a 9. ročníka ZŠ- ŠAŽ 3 / Vyučujúca v špeciálnom kurze pre žiakov prímy a 5. ročníka ZŠ – ŠAŽ 1

Nemecký jazyk

Mgr. Alexandra Podobová

Vyučujúca v prípravných kurzoch na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku

PaedDr. Ingrida Jakubičková

Vyučujúca špeciálnom kurze pre deti

PaedDr. Iveta Kunová

Vyučujúca v 2. ročníku

Mgr. Vladimíra Šalingová

Vyučujúca v 5. ročníku

Japonský jazyk

Mgr. Gabriela Hesková

Vyučujúca v 1., 2. a 3. ročníku