Všeobecné informácie

Ak plánujete v budúcnosti študovať a pracovať v zahraničí, celosvetovo uznávané certifikáty  sú pre vás ideálnou voľbou. Od roku 2019 je Jazyková škola na Golianovej 68  skúšobným centrom Cambridge skúšok, prípravným centrom sme od roku 2015. Počas roka sa u nás môžete prihlásiť na kurzy zamerané na prípravu na FCE (B2) alebo CAE (C1). Skúšku je možné realizovať oboma formami: paper – based alebo computer – based. Spolupracujeme s E-KU Inštitútom jazykovej a interkultúrnej komunikácie.