Všeobecné informácie

Ak plánujete v budúcnosti študovať a pracovať v zahraničí, celosvetovo uznávané certifikáty  sú pre vás ideálnou voľbou. Od roku 2019 je Jazyková škola na Golianovej 68  skúšobným centrom Cambridge skúšok, prípravným centrom sme od roku 2015. Počas roka sa u nás môžete prihlásiť na kurzy zamerané na prípravu na FCE (B2) alebo CAE (C1). Skúšku je možné realizovať oboma formami: paper – based alebo computer – based. Spolupracujeme s E-KU Inštitútom jazykovej a interkultúrnej komunikácie.

CAE (C1)

Computer based

Cena:  199,-€

Termín písomnej časti:  21.5.2022

Termín ústnej časti: 20.5.2022

Paper based

Cena: 199,-€

Termín písomnej časti: 8.6.2022

Termín ústnej časti:  Obdobie, v ktorom môže byť kandidát pozvaný: týždeň pred termínom písomnej časti až deň po termíne písomnej časti.

FCE (B2)

Computer based

Cena:  186,-€

Termín písomnej časti:  12.4.2022

Termín ústnej časti: Obdobie, v ktorom môže byť kandidát do E-KU pozvaný, teda týždeň pred termínom písomnej časti až deň po termíne písomnej časti

Paper based

Cena: 186,-€

Termín písomnej časti: 19.5.2022

Termín ústnej časti:  20.5.2022