Informácie pre školský rok 2023/24

Informácie pre školský rok 2023/24

Jazyková škola, Golianova 68 Nitra oznamuje, že v školskom roku 2023/2024 otvára kurzy anglického, nemeckého, španielskeho a japonského jazyka.

Zápisy do kurzov budú prebiehať v dňoch 03.07.2023 – 07.07.2023 v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. Dodatočný zápis poslucháčov do kurzov sa uskutoční  v dňoch 4. – 8. septembra 2023 od 08.00 hod. do 16.00 hod.

Žiakom našej školy a širokej verejnosti ponúkame jazykové kurzy:

Anglický jazykKurz pre začiatočníkov; Kurz pre žiakov – prímy, sekundy, tercie a kvarty; Vyrovnávací kurz pre študentov 1.ročníka; Štátnicové kurzy; Špeciálne kurzy – Konverzačný kurz, Kurz gramatiky, Kurz pre zaneprázdnených; Prípravný kurz na maturitnú skúšku v ANJ – B2; Hodiny s rodenými hovoriacimi – pre študentov 1. ročníka anglických tried

Nemecký jazykKurz pre začiatočníkov; Kurz pre žiakov – prímy, sekundy, tercie a kvarty; Vyrovnávací kurz pre študentov 1.ročníka; Štátnicové kurzy; Špeciálne kurzy – Konverzačný kurz, Kurz gramatiky, Kurz pre zaneprázdnených; Prípravný kurz na maturitnú skúšku v NEJ – B2

Španielsky jazykKurz pre začiatočníkov; Kurz pre žiakov – (1. – 2. ročník)

Japonský jazykKurz pre začiatočníkov; Kurz pre žiakov – (1. – 2. ročník)

  • Ak plánujete v budúcnosti študovať v zahraničí, celosvetovo uznávané certifikáty s celoživotnou platnosťou sú pre vás ideálnou voľbou. Od roku 2019 je Jazyková škola, Golianova 68, Nitra skúšobným centrom Cambridge skúšok, prípravným centrom sme od roku 2015. V septembri sa u nás môžete prihlásiť na kurzy zamerané na prípravu na FCE (B2) alebo CAE (C1). Skúšku je možné realizovať oboma formami: paper – based alebo computer – based priamo u nás na škole.
  • Naša jazyková škola je jednou z LEN 12 jazykových škôl na Slovensku, ktoré majú oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky. Skúšky je možné vykonať z anglického a nemeckého jazyka a to na nasledujúcich úrovniach: Základná štátna jazyková skúška (B2) a Všeobecná štátna jazyková skúška (C1 – C2). Výhodou získania vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške, ktoré má celoživotnú platnosť, je nepochybne akceptovanie na univerzitách v SR a ČR.