Japonský jazyk

Chceš sa začať japončinu a rozmýšľaš, ako začať? Buď si môžeš začať vyhľadávať rôzne náhodné články na internete, alebo sa jednoducho môžeš prihlásiť do našej jazykovej školy!

Prečo do jazykovej školy

Ak sa prihlásiš do jazykovej školy, nebudeš musieť brázdiť po internete a hľadať si rôzne články alebo rady od ostatných, kde vlastne máš začať a čo všetko potrebuješ, poprípade si sťahovať kadejaké učebnice, čo nájdeš. V jazykovej škole ťa učiteľka usmerní, dostaneš množstvo podkladov, učebnicu i pracovný zošit, podľa ktorého budeš napredovať v učení. Okrem toho i rôzne odporúčania na stránky a aplikácie, ktoré sú osvedčené a budú ti pomáhať pri učení.

Časová náročnosť

Ak si sa rozhodol učiť po japonsky, dávaš sa na cudzí jazyk ako každý iný. V jazykovej škole stráviš jedno poobedie v týždni, ale len to ti stačiť nebude. Musíš počítať s tým, že je to jazyk, ktorý sa chceš naučiť, a preto mu musíš venovať svoj čas. Na hodinách ti učiteľka všetko vysvetlí, precvičíte si novú gramatiku a urobíte si pár cvičení, ale to je len začiatok. Na hodinách získaš cenné informácie a poznatky, ktoré ti stránky z internetu nedajú, ale aby si sa naozaj naučil cudzí jazyk, musíš sa mu ešte venovať doma. Preto si budeš robiť na domácu úlohu rôzne cvičenia, budeš si skúšať preklady, počúvať nahrávky alebo japonské pesničky, pozerať anime alebo doramu, čítať si japonské správy, alebo čokoľvek iné, čo je spojené s japončinou!

Cena

Naša jazyková škola je síce štátna, no výučbu má na kvalitnejšej úrovni ako ktorákoľvek súkromná škola, kde zaplatíš neraz i štvornásobok. Školné sa platí polročne a jeho výška závisí od typu kurzu, a teda či máš týždenne 3-hodinovku alebo 4-hodinovku (bližšie info v sekcii Poplatky), no v prepočte to takmer vždy vychádza približne 1,50 € za jednu vyučovaciu hodinu!

Obsah kurzu

Na hodinách japončiny sa budeš učiť japonské písmo kana (hiragana a katakana), neskôr sa budeš učiť japonské znaky. Zároveň sa budeš učiť gramatiku jednoducho a hravo, aby si si ju nielen osvojil, ale aby si ju dokázal i prakticky použiť, ak by si sa napríklad vybral do Japonska. Neskôr, keď už budeš mať nejaké vedomosti, budeš sa s učiteľkou i so spolužiakmi rozprávať najskôr v jednoduchých vetách, postupne začnete počúvať rôzne rozhovory a čítať články. Ak ti to aj zo začiatku nepôjde alebo sa budeš hanbiť, vôbec to nevadí! Tvojim cieľom je predsa vedieť a dorozumieť sa japonsky, preto by bola škoda, keby svoje vedomosti neaplikuješ v skutočnom rozhovore! Okrem toho sa vždy dozvieš i niečo o japonskej mentalite a kultúre. Súčasťou každého vyučovacieho bloku je i kultúrne okienko, kde ti učiteľka porozpráva rôzne zaujímavosti a zvyky, predstaví ti zmýšľanie Japoncov, japonské reálie alebo geografiu. Predsa nestačí len ovládať jazyk, musíš rozumieť i tomu, prečo rozprávajú tak ako rozprávajú a ak by si šiel do Japonska na dovolenku, mal by si vedieť, aké sú tam zvyklosti, aby si sa vyhol nejakému faux pas.

Ak si sa rozhodol začať sa učiť japončinu cez leto alebo na začiatku školského roku, je to super, práve teraz je čas prihlásiť sa! Jazyková škola začína výučbu na začiatku školského roku, konkrétne v druhom septembrovom týždni. Viac sa informuj buď telefonicky alebo mailom a prihlás sa!

Do konca októbra to ešte stíhaš a môžeš sa pridať do ročníka, i keď sa už rozbehol. Ak si sa ale zobudil až niekedy v priebehu školského roka, je neskoro, aby si sa pridal do rozbehnutého ročníka, kde už žiaci čo-to vedia. Ak by si sa pridal napríklad v decembri (teda po 3 aktívnych mesiacoch), je pravdepodobné, že si sám nestihneš všetko dobrať a v triede budeš výrazne zaostávať, čo ťa demotivuje a na japončinu zanevrieš, čo by bola škoda.

Preto sa buď príď poradiť s učiteľkou alebo skús počkať do začiatku ďalšieho školského roku! Ročník sa otvára každý rok v septembri!