Author Archives: Tomáš Odráška

Pre záujemcov o štúdium a prácu v zahraničí ponúkame prípravu na absolvovanie skúšok Cambridge English (B2-C1) a ako novinku  plánujeme spustenie testovania na medzinárodne uznávanú skúšku IELTS. Keďže od roku 2019 sme skúšobným centrom Cambridge…

Read more

Od januára 2020 dopĺňame všetky aktuálne prebiehajúce kurzy z anglického, nemeckého a japonského jazyka pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a ďalších záujemcov. Pre pristúpenie do kurzu je nutné absolvovať  vstupný test…

Read more

Dňa 7.11.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo našej jazykovej škole Oprávnenie vykonávať základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2022.

Vážení rodičia, milí žiaci! V školskom roku 2019/2020 Vám do pozornosti dávame nasledujúce kurzy z anglického, nemeckého a japonského jazyka pre žiakov ZŠ a študentov SŠ: Anglický jazyk ŠPECIÁLNE KURZY…

Read more

Jazyková škola Golianova oznamuje, že v školskom roku 2019/2020  otvára kurzy anglického, nemeckého a japonského jazyka – všetky úrovne.  Z anglického a nemeckého jazyka ponúkame možnosť vykonať základnú a všeobecnú…

Read more

5/5