Author Archives: Monika Jurajdová

Vážení poslucháči Jazykovej školy, od pondelku 11.1.2021 sa v našej jazykovej škole na Golianovej ulici v Nitre bude učiť opäť dištančne – formou online hodín podľa rozvrhu. O prípadných zmenách…

Read more

Kód poslucháč Výsledok 58 vyhovel 59 vyhovel 60 nevyhovel 61 vyhovel 9 vyhovel 10 vyhovel 11 vyhovel 12 vyhovel 13 vyhovel

Pôvodný termín štátnych jazykových skúšok sa z 12. októbra presúva na 15. októbra o 14:00 z dôvodu zatvorenia prevádzky gymnázia.

Vážení poslucháči,vzhľadom na nové pozitívne výsledky v testovaní na COVID-19 sa gymnázium a taktiež jazyková škola počas víkendu dostali do červenej fázy. Z tohto dôvodu RÚVZ v Nitre zatvorili prevádzku…

Read more

Online kurzy anglického a španielskeho jazyka s rodenými hovoriacimi. V prípade záujmu sa informujte na veronika.szombatova@gymgolnr.sk

Jazyková škola, Golianova 68, Nitra oznamuje, že v školskom roku 2020/2021 otvára kurzy anglického, nemeckého, ruského, španielskeho a japonského jazyka – všetky úrovne. Zápisy do kurzov a vstupné testovanie sa uskutočnia…

Read more

6/6