Certifikát IELTS je najpopulárnejšia medzinárodne uznávaná skúška anglického jazyka na svete akceptovaná univerzitami v Austrálii, Veľkej Británii, Kanade, Novom Zélande. Ide o tzv. no-fail test, pretože certifikát je vydávaný každému kandidátovi, ktorý dosiahol skóre „band 1“ úplný začiatoční) až „band 9“ (expert). Väčšina univerzít požaduje pre zahraničných študentov IELTS na úrovni minimálne 6 – 8. 

Existujú 2 varianty tejto skúšky: akademická (Academic) a všeobecná (General Training). Akademická verzia slúži k prihláškam na univerzity, všeobecná slúži k neakademickému vzdelávaniu, uchádzaniu sa o prácu, či na iné účely.

Cena skúšky: 210€