Ak plánujete v budúcnosti študovať a pracovať v zahraničí, celosvetovo uznávané certifikáty  sú pre vás ideálnou voľbou. Od roku 2019 je Jazyková škola na Golianovej 68  skúšobným centrom Cambridge skúšok, prípravným centrom sme od roku 2015. Počas roka sa u nás môžete prihlásiť na kurzy zamerané na prípravu na FCE (B2) alebo CAE (C1). Skúšku je možné realizovať oboma formami: paper – based alebo computer – based.

Prihlásiť sa môžete tu: https://esolreg.britishcouncil.org/Slovakia?_ga=2.203712400.1686832901.1579809646-1320620109.1579206330

Cena za skúšku: 204€