Ak plánujete v budúcnosti študovať a pracovať v zahraničí, celosvetovo uznávané certifikáty  sú pre vás ideálnou voľbou. Od roku 2019 je Jazyková škola na Golianovej 68  skúšobným centrom Cambridge skúšok, prípravným centrom sme od roku 2015. Počas roka sa u nás môžete prihlásiť na kurzy zamerané na prípravu na FCE (B2) alebo CAE (C1). Skúšku je možné realizovať oboma formami: paper – based alebo computer – based. Tento rok spolupracujeme s E-KU Inštitútom jazykovej a interkultúrnej komunikácie.

Prihlásiť sa môžete tu:

CAE (C1)
Computer based:  199,-€   
Termín písomnej časti:  21.5.2022    

Termín ústnej časti: 20.5.2022

https://www.eku.sk/skusky/cambridge-english/informacie/skusky-celkovy-prehlad/vseobecna-a-obchodna-anglictina/advanced-cae-1/c1-advanced-computer-based-1-detail 
Paper based: 199,-€     
Termín písomnej časti: 8.6.2022  
Termín ústnej časti:  Obdobie, v ktorom môže byť kandidát pozvaný: týždeň pred termínom písomnej časti až deň po termíne písomnej časti.
https://www.eku.sk/skusky/cambridge-english/informacie/skusky-celkovy-prehlad/jazykove-skusky/cambridge-english-1/vseobecna-a-obchodna-anglictina/advanced-cae-1/c1-advanced-paper-based-2-detail

FCE (B2)

Computer based: 186,-€     

Termín písomnej časti: 12.4.2022                        

Termín ústnej časti: Obdobie, v ktorom môže byť kandidát do E-KU pozvaný: týždeň pred termínom písomnej časti až deň po termíne písomnej časti.

https://www.eku.sk/skusky/cambridge-english/informacie/skusky-celkovy-prehlad/jazykove-skusky/cambridge-english-1/vseobecna-a-obchodna-anglictina/first-fce/b2-first-computer-based-4-detail

Paper based:186,-€         Termín písomnej časti:19.5.2022       Termín ústnej časti: 20.5.2022

https://www.eku.sk/skusky/cambridge-english/informacie/skusky-celkovy-prehlad/pre-ziakov/first-fce-for-schools/b2-first-for-schools-paper-based-1-detail