Author Archives: Jazyková škola

Prihlášky na jarný termín štátnych jazykových skúšok podávajú uchádzači elektronicky na predpísanom tlačive do 31. marca 2020 podľa vyhlášky č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole. K prihláške uchádzači pripoja potvrdenie o úhrade…

Read more

Na základe prijatých opatrení krízového štábu SR pre pandémiu koronavírusu bude gymnázium od pondelka 16.3.2020 ZATVORENÉ! Z tohto dôvodu bude vyučovanie v jazykovej škole prebiehať dištančným spôsobom.

Opatrenia hlavného hygienika : http://www.uvzsr.sk/

3/3