Informácie pre školský rok 2022/2023

Informácie pre školský rok 2022/2023
Textové pole: INFORMÁCIE 
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/23

Jazyková škola, Golianova 68 Nitra oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 otvára kurzy anglického, nemeckého, ruského, španielskeho a japonského jazyka – všetky úrovne.

Zápisy do kurzov budú prebiehať

v dňoch 01.07.2022 – 08.07.2022 v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Dodatočný zápis poslucháčov do kurzov sa uskutoční  v dňoch 5. – 9. septembra 2022 od 08.00 hod. do 16.00 hod.

  • Poslucháči, ktorí u nás študovali aj minulý rok, budú mať prvé úvodné stretnutie v ten deň, kedy mali vyučovanie – v týždni od 5. septembra 2022.
  • Kurz pre začiatočníkov– Prvé stretnutie záujemcov do kurzu nemeckého aj anglického jazyka, ktorí chcú začať od základov sa bude konať 06.09.2021 o 16.00 hod.
  • Kurz žiaci – príma, sekunda, tercia a kvarta žiackeho kurzu-  prvé stretnutie sa uskutoční dňa 06.09.2022 (hneď po skončení vyučovania). /ANJ – NEJ/
  • Vyrovnávací kurz pre študentov 1.ročníka –prvé stretnutie sa uskutoční dňa 08.09.2022(hneď po skončení vyučovania).  /ANJ – NEJ/
  • Štátnicové kurzy /ANJ – NEJ/– prvé stretnutie sa uskutoční v stredu 07.09.2022 o 14.30 hod.
  • Špeciálne kurzy – Konverzačný kurz, kurz Gramatiky, Kurz pre zaneprázdnených, budú mať prvé úvodné stretnutie 07.09.2022 o 16.00 hod.
  • Prípravný kurz na maturitnú skúšku v ANJ – B2: prvé stretnutie v stredu 08.09.2022 (hneď po skončení vyučovania).
  • Hodiny s rodnými hovoriacimi – pre študentov 1. ročníka anglických tried ponúkame hodiny, ktoré vedie kvalifikovaný native speaker.
  • Ak plánujete v budúcnosti študovať v zahraničí, celosvetovo uznávané certifikáty s celoživotnou platnosťou sú pre vás ideálnou voľbou. Od roku 2019 je Jazyková škola, Golianova 68, Nitra skúšobným centrom Cambridge skúšok, prípravným centrom sme od roku 2015. V septembri sa u nás môžete prihlásiť na kurzy zamerané na prípravu na FCE (B2) alebo CAE (C1). Skúšku je možné realizovať oboma formami: paper – based alebo computer – based priamo u nás na škole.
  • Naša jazyková škola je jednou z LEN 12 jazykových škôl na Slovensku, ktoré majú oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky.

Skúšky je možné vykonať z anglického a nemeckého jazyka a to na nasledujúcich úrovniach: Základná štátna jazyková skúška (B2) a Všeobecná štátna jazyková skúška (C1 – C2). Výhodou získania vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške, ktoré má celoživotnú platnosť, je nepochybne akceptovanie na univerzitách v SR a ČR.