Výsledky štátnych jazykových skúšok: jarný termín 2022

Výsledky štátnych jazykových skúšok: jarný termín 2022
Kód poslucháčavýsledok
JŠ413vyhovel
JŠ238vyhovel
JŠ007vyhovel
JŠ885vyhovel
JŠ627vyhovel
JŠ698nevyhovel
JŠ274vyhovel
JŠ047vyhovel
JŠ149vyhovel
JŠ067vyhovel
JŠ804vyhovel
JŠ004vyhovel
JŠ686vyhovel
JŠ575vyhovel
JŠ491nevyhovel
JŠ892vyhovel
JŠ090vyhovel
JŠ725vyhovel
JŠ733vyhovel
JŠ611vyhovel
JŠ656vyhovel
JŠ020vyhovel
JŠ005vyhovel
JŠ042vyhovel
JŠ869vyhovel
JŠ668vyhovel
JŠ290vyhovel
JŠ057vyhovel
JŠ727vyhovel
JŠ728vyhovel
JŠ229vyhovel
JŠ894vyhovel
kód poslucháčavýsledok
JŠ622vyhovel
JŠ214vyhovel
JŠ994vyhovel
JŠ154vyhovel
JŠ103vyhovel
JŠ120vyhovel
JŠ034nevyhovel
JŠ315vyhovel
JŠ457vyhovel
JŠ649vyhovel
JŠ015vyhovel
JŠ218vyhovel
JŠ205vyhovel
JŠ287vyhovel