Zápisy do kurzov v školskom roku 2021/2022

Zápisy do kurzov v školskom roku 2021/2022

Jazyková škola, Golianova 68 Nitra oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 otvára kurzy anglického, nemeckého, ruského, španielskeho a japonského jazyka – všetky úrovne.

Zápisy do kurzov budú prebiehať

v dňoch 01.07.2021 – 09.07.2021 v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Dodatočný zápis poslucháčov do kurzov sa uskutoční v prvý septembrový týždeň,  

v dňoch 2. – 9. septembra 2021 od 08.00 hod. do 17.00 hod.

  • Poslucháči, ktorí u nás študovali aj minulý rok, budú mať prvé úvodné stretnutie v ten deň, kedy mali vyučovanie – v týždni od 6. septembra 2021.
  • Prvé stretnutie záujemcov do kurzu nemeckého aj anglického jazyka, ktorí chcú začať od základov sa bude konať 06.09.2021 o 16.00 hod.
  • Kurz žiaci – príma, 1.ročník žiackeho kurzu, prvé stretnutie sa uskutoční dňa 07.09.2021 (hneď po skončení vyučovania). /ANJ – NEJ/
  • Kurz žiaci – 2. a 3.ročník žiackeho kurzu, prvé stretnutie sa uskutoční dňa 08.09.2021 (hneď po skončení vyučovania).  /ANJ – NEJ/
  • Štátnicové kurzy , ANJ/NEJ – prvé stretnutie sa uskutoční v stredu 08.09.2021 o 15.30 hod.
  • Všetky špeciálne kurzy – Konverzačný kurz, kurz Gramatiky, Kurz pre zaneprázdnených, budú mať prvé úvodné stretnutie 08.09.2021 o 16.00 hod.
  • Prípravný kurz na MS ANJ – B2: prvé stretnutie v stredu 08.09.2021 (hneď po skončení vyučovania).
  • Ak plánujete v budúcnosti študovať v zahraničí, celosvetovo uznávané certifikáty s celoživotnou platnosťou sú pre vás ideálnou voľbou. Od roku 2019 je Jazyková škola, Golianova 68, Nitra skúšobným centrom Cambridge skúšok, prípravným centrom sme od roku 2015. V septembri sa u nás môžete prihlásiť na kurzy zamerané na prípravu na FCE (B2) alebo CAE (C1). Skúšku je možné realizovať oboma formami: paper – based alebo computer – based.
  • Naša jazyková škola je jednou z LEN 12 jazykových škôl na Slovensku, ktoré majú oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky.

Skúšky je možné vykonať z anglického a nemeckého jazyka a to na nasledujúcich úrovniach: Základná štátna jazyková skúška (B2) a Všeobecná štátna jazyková skúška (C1 – C2). Výhodou získania vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške, ktoré má celoživotnú platnosť, je nepochybne akceptovanie na univerzitách v SR a ČR.

  • Termín podania prihlášky na štátne jazykové skúšky konané v jesennom termíne – bude zverejnený na našej webovej stránke (predbežný termín: 11. 10. 2021).