Obnovenie prezenčného vyučovania

Obnovenie prezenčného vyučovania

Vyučovanie všetkých jazykových kurzov bude od pondelka 17.5.2021 prebiehať prezenčne v jazykovej škole podľa platného rozvrhu. Pri vstupe na vyučovanie je poslucháč povinný odovzdať vyučujúcemu kurzu vyhlásenie o bezinfekčnosti .