Výsledky štátnej jazykovej skúšky: 3.5. 2021

Výsledky štátnej jazykovej skúšky: 3.5. 2021
Kód poslucháčaVýsledok
JŠ533Vyhovel
JŠ204Vyhovel
JŠ564Vyhovel
JŠ635Vyhovel
JŠ896Vyhovel
JŠ433Vyhovel
JŠ430Vyhovel
JŠ372Vyhovel
JŠ710Vyhovel
JŠ026Vyhovel
JŠ437Nevyhovel
JŠ010Vyhovel
JŠ353Nevyhovel
JŠ563Vyhovel
JŠ616Vyhovel
JŠ962Vyhovel
JŠ952Vyhovel
JŠ649Vyhovel
JŠ991Vyhovel
JŠ975Vyhovel
JŠ278Vyhovel
JŠ269Vyhovel
JŠ969Vyhovel
JŠ095Vyhovel
JŠ946Vyhovel
JŠ130Vyhovel
JŠ835Vyhovel
JŠ687Nevyhovel
JŠ451Vyhovel