Zápisy do kurzov v školskom roku 2020/2021

Zápisy do kurzov v školskom roku 2020/2021

Jazyková škola, Golianova 68, Nitra oznamuje, že v školskom roku 2020/2021 otvára kurzy anglického, nemeckého, ruského, španielskeho a japonského jazyka – všetky úrovne.

Zápisy do kurzov a vstupné testovanie sa uskutočnia v dňoch 2. – 10. septembra 2020 od 08.00 hod. do 16.00 hod.

  • Poslucháči, ktorí u nás študovali aj minulý rok, budú mať prvé úvodné stretnutie v ten deň, kedy mali vyučovanie v minulom školskom roku – v týždni od 14. septembra 2020.
  • Prvé stretnutie záujemcov do kurzu nemeckého aj anglického jazyka, ktorí chcú začať od základov sa bude konať 07.09.2020 o 15.30 hod.
  • Kurz žiaci – prima, 1.ročník žiackeho kurzu, prvé stretnutie v sprievode zákonného zástupcu sa uskutoční dňa 08.09.2020 o 16.15 hod. /ANJ – NEJ/
  • Kurz žiaci – 2. a 3.ročník žiackeho kurzu, prvé stretnutie v sprievode zákonného zástupcu sa uskutoční dňa 08.09.2020 o 16.45 hod. /ANJ – NEJ/
  • Štátnicové kurzy z ANJ– prvé stretnutie sa uskutoční v stredu 09.09.2020 o 15.30 hod.
  • Štátnicové kurzy z NEJ – prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 10.09.2020 o 15.30 hod.
  • Všetky špeciálne kurzy – Konverzačný kurz, Kurz gramatiky, Kurz pre zaneprázdnených, budú mať prvé úvodné stretnutie 09.09.2020 o 16.00 hod.
  • Prípravný kurz na MS ANJ – B2: prvé stretnutie v stredu 10.09.2020 o 14.00 hod.
  • Ak plánujete v budúcnosti študovať v zahraničí, celosvetovo uznávané certifikáty s celoživotnou platnosťou sú pre vás ideálnou voľbou. Od roku 2019 je Jazyková škola, Golianova 68, Nitra skúšobným centrom Cambridge skúšok, prípravným centrom sme od roku 2015. V septembri sa u nás môžete prihlásiť na kurzy zamerané na prípravu na FCE (B2) alebo CAE (C1). Skúšku je možné realizovať oboma formami: paper – based alebo computer – based.
  • Pre záujemcov o štúdium v zahraničí je tu aj možnosť prihlásiť sa na kurz venovaný na prípravu na medzinárodnú skúšku IELTS. Na hodinách sa oboznamuje so štruktúrou IELTS testu a precvičujú sa úlohy zo všetkých zručností.