Zatvorenie školy z dôvodu opatrení krízového štábu