Získané oprávnenie na vykonávanie štátnych jazykových skúšok