Ponuka pre nový školský rok

Ponuka pre nový školský rok

Vážení rodičia, milí žiaci!

V školskom roku 2019/2020 Vám do pozornosti dávame nasledujúce kurzy z anglického, nemeckého a japonského jazyka pre žiakov ZŠ a študentov SŠ:

Anglický jazyk

ŠPECIÁLNE KURZY PRE ŽIAKOV ZŠ: 2-3 hod týždenne

ZÁKLADNÝ, STREDNÝ A VYŠŠÍ KURZ (A1-C2): 4 hod týždenne

KONVERZAČNÝ KURZ: 2 hod týždenne

PRÍPRAVNÝ KURZ NA MATURITU (B2): 4 hod týždenne

PRÍPRAVA NA ZÁKLADNÚ ŠTÁTNU JAZYKOVÚ SKÚŠKU (B2): 4 hod týždenne

PRÍPRAVA NA VŠEOBECNÚ ŠTÁTNU JAZYKOVÚ SKÚŠKU (C1-C2): 4 hod týždenne

PRÍPRAVA NA FCE (B2): 4 hod týždenne      

PRÍPRAVA NA CAE (C1): 4 hod týždenne

Nemecký jazyk

ŠPECIÁLNE KURZY PRE ŽIAKOV ZŠ: 2-3 hod týždenne

ZÁKLADNÝ, STREDNÝ A VYŠŠÍ KURZ (A1-C2): 4 hod týždenne

PRÍPRAVA NA ZÁKLADNÚ ŠTÁTNU JAZYKOVÚ SKÚŠKU (B2): 4 hod týždenne

PRÍPRAVA NA VŠEOBECNÚ ŠTÁTNU JAZYKOVÚ SKÚŠKU (C1-C2): 4 hod týždenne

Japonský jazyk

ZÁKLADNÝ, STREDNÝ A VYŠŠÍ KURZ: 3-4 hod týždenne

Od roku 2019 sme skúšobným centrom Cambridge skúšok, prípravným centrom sme od roku 2015.

V prípade záujmu nás kontaktujte na hore uvedenom čísle alebo maile, poprípade sa osobne zastavte v kancelárii jazykovej školy alebo v kabinete č.221.