Školský rok 2019/2020

Školský rok 2019/2020

Jazyková škola Golianova oznamuje, že v školskom roku 2019/2020  otvára kurzy anglického, nemeckého a japonského jazyka – všetky úrovne. 

Z anglického a nemeckého jazyka ponúkame možnosť vykonať základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Zápisy budú prebiehať  v prvý septembrový týždeň, 4. a 5.septembra od 14.00 hod. do 17.00 hod. 

Pre žiakov gymnázia je možnosť zápisu aj skôr, 4. a 5. septembra od 13.00. hod.

Japonský jazyk plánujeme otvoriť v polovici septembra. Našich poslucháčov upozorníme mailom a noví záujemcovia o kurzy japonského jazyka sú u nás vítaní 4. a 5. septembra , kedy si vyplnia prihlášku do kurzu. 

Poslucháči, ktorí u nás študovali aj minulý rok, budú mať prvé úvodné stretnutie v ten deň, kedy mali vyučovanie – v týždni od 9.septembra 2019.

Prvé stretnutie záujemcov do kurzu nemeckého aj anglického jazyka, ktorí chcú začať od základov sa bude konať 9.9.2019 o 15.30hod.

Kurz žiaci  – prima, 1.ročník detského kurzu, prvé stretnutie v sprievode zákonného zástupcu sa uskutoční dňa 11.9.2019 o 16.15 hod. /ANJ – NEJ/

Kurz žiaci – 2.a 3.ročník detského kurzu , prvé stretnutie v sprievode zákonného zástupcu sa uskutoční dňa 11.9.2019 o 17.00hod. /ANJ – NEJ/

Štátnicové kurzy , ANJ/NEJ – prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 10.9.2019 o 15.30 hod.

Všetky špeciálne kurzy – Konverzačný kurz, kurz Gramatiky , Kurz pre zaneprázdnených , budú mať prvé úvodné stretnutie 10.9.2019 o 15.30 hod.

Prípravný kurz na MS ANJ – B2 : prvé stretnutie  v stredu 11.9.2019 o 14.00hod. 

Termín podania prihlášky na štátne jazykové skúšky konané v jesennom termíne je do 16.9.2019.

Písomná časť : 10.10.2019

Ústna časť : NEJ – 8.11.2019

                   ANJ – 11.11.2019