Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Upozorňujeme všetkých záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky z jazyka anglického a nemeckého v jesennom termíne, že uzávierka prihlášok je 16.9.2017.

Prihlášky a potvrdenia o úhrade môžete poslať aj mailom na adresu:  dostalova@gymgolnr.sk.

 

Comments are closed.