Navrat na aktualnu verziu stranky Pre – intermediate | Jazyková škola Nitra

Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Pre-intermediate


Let's Start the quiz "Pre-intermediate"!

Something about this quiz: 3rd class
You will be asked 20 questions

Comments are closed.