Navrat na aktualnu verziu stranky Testy | Jazyková škola Nitra

Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Otestujte svoje jazykové znalosti z anglického jazyka!  Pomôže Vám to v rozhodovaní o úrovni vstupného testu, ktorý musíte absolvovať.  Každý  diagnostický test obsahuje 20 otázok s voľbou jednej možnosti spomedzi ponúkaných odpovedí, pričom vždy je správna iba jedna odpoveď.  Na úspešné absolvovanie vstupného testu je potrebných minimálne 60% správnych odpovedí z daného diagnostického testu. Test je nezáväzný, má informatívnu úlohu. Vyberte si úroveň testu:

Comments are closed.