Navrat na aktualnu verziu stranky Osvedčenia | Jazyková škola Nitra

Osvedčenia sa vydávajú poslucháčom po ukončení jednotlivých kurzov:

základného – A1-A2, stredného  B1 – B2, vyššieho  B2 – C1. Podmienkou je úspešné napísanie testu v príslušnom ročníku, ktorým daný kurz končí.

V zmysle vyhlášky 321/2008 o jazykovej škole organizujeme skúšky o jazykovej spôsobilosti  na základe žiadosti pre externých poslucháčov a vydávame osvedčenia o zvládnutí cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu. Osvedčenie vydávame na základe úspešne vykonanej skúšky za úhradu. O vykonanie skúšky je potrebné písomne požiadať riaditeľku školy. Na skúšku je potrebné priniesť doklad o úhrade  poplatku v sume 35 € .

Comments are closed.