Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Rozvrh hodín na školský rok 2017/2018 – platný od 2.10.2017

 

 

Kurz Roč. Označenie skupiny Vyučujúci Deň vyučovania Začiatok vyuč.

Miest. č.

ANGLICKÝ JAZYK
Základný I. ZA1A Ganderáková Marta utorok 15,40 G18
  II. ZA2A Holúbeková Andrea pondelok 15,40

G18

Stredný III. SA1A Čančová Petra štvrtok 15,40 G19
  IV. SA2A Čančová Petra pondelok 15,40 G19
Vyšší V. VA1A Szombatová Veronika utorok 15,30 G19
  VI. VA2A štud. Kunová Eva utorok 14,45 G13
    VA2B štud. Vaššová Viera streda 13,45 G12
Prípravné a špeciálne kurzy :      

 

na všeob. ŠJS        PAVJS         Ormisová Magdaléna štvrtok 15,40 G13
na zákl. ŠJS           PAZJS                                    Szombatová Veronika pondelok 15,40 G12
žiaci I.                     ŠAŽ I. Čančová Petra streda 14,00 G19
žiaci II.                   ŠAŽ II. Ganderáková Marta streda 14,30 G13
konverzačný          ŠAK Ormisová Magdaléna streda 16,00 G19
príprava na MS     ŠAMS Ormisová Magdaléna štvrtok 13,45 G18
Nemecký jazyk
Základný I. ZN1A Watterová Milada štvrtok 15,40 G17
  II. ZN2A Watterová Milada utorok 15,40 G34
Stredný IV. SN2A Civáňová Viera streda 15,40 G34
Vyšší V. VN1Aštud. Civáňová Viera štvrtok 14,00 G34
Prípravné a špeciálne kurzy :  
na všeob. ŠJS         PNVJS Šuláková Mária utorok 15,30 G17
JAPONSKÝ JAZYK
Základný I.  ZJ1A Hesková Gabriela štvrtok 15,30 G12
  II.  ZJ2A Hesková Gabriela piatok 15,00 G12
Stredný IV.  SJ2A Hesková Gabriela utorok 15,00 G12
 

 

Comments are closed.