Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Žiadame poslucháčov, aby v priebehu septembra priebežne sledovali prípadné zmeny v rozvrhu. Tento rozvrh platí pre týždeň 11.9.-14.9.2017. Číslo učebne si nájdete na paneli vo vestibule školy.

Anglický jazyk

1. ročník (ZA1A) – Mgr. Ganderáková  -  utorok 15,40

Prípravný na všeobecnú štátnicu (PAVJS) – M. Ormisová – streda 15,40-len 13.9., od 21.9. štvrtok 15,40

Prípravný kurz na základnú štátnicu (PAZJS) – Mgr. Szombatová – utorok 15,40

Žiaci I. (ŠAŽ I.) – Mgr. Čančová – streda 14,00

Žiaci II. (ŠAŽ II.) – Mgr. Ganderáková – streda 14,30

Kurz CAE – VA2A – Mgr. Kunová – utorok 14,45

Kurz CAE – VA2B – Mgr. Vaššová – streda 14,00

Nemecký jazyk

Prípravný na všeobecnú štátnicu (PNVJS) – PaedDr. Šuláková – utorok 15,00

Žiacky kurz  (SNŽ II.) – PaedDr. Rybanová – pondelok 14,30 (najbližšia hodina bude 18.9., ak sa skupina doplní)

Japonský jazyk

1.ročník (ZJ1A) – Mgr. Hesková – štvrtok 15,30

 

Comments are closed.