Navrat na aktualnu verziu stranky Prijímanie a vybavovanie podnetov, návrhov a sťažností | Jazyková škola Nitra

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Jazyková škola, Golianova 68, Nitra určuje, že zodpovednou osobou zamestnávateľa je poverená Mgr. Viera Vaššová – riaditeľka školy. Táto zodpovedná osoba zabezpečuje plnenie úloh zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podávanie podnetov je zamestnancom prístupné bežne dostupným spôsobom, a to:

  • osobne – ústne do zápisnice priamo u zodpovednej osoby počas pracovnej doby
  • písomne poštou na adresu: Jazyková škola, Golianova 68, 949 01 Nitra
  • e-mailom 24 hodín denne na adresu: info@jazykovaskolanitra.sk

 

Comments are closed.