Navrat na aktualnu verziu stranky Rada školy | Jazyková škola Nitra

Rada školy bola ustanovená dňa 14. 10. 2014 a jej funkčné obdobie končí 14. 10. 2018.

Členovia Rady školy:

Predseda:  Edita Dostálová, Jazyková škola, Golianova 68, Nitra

Volení zástupcovia za pedagogických zamestnancov:

PaedDr. Mária Šuláková, Jazyková škola, Golianova 68, Nitra

Volení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov:

Edita Dostálová, Jazyková škola, Golianova 68, Nitra

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:

Mária Vašinová

Mgr. Brigita Kočiová

PhDr. Ján Vančo, PhD.

Mgr. Lýdia Pilková

Comments are closed.