Navrat na aktualnu verziu stranky Pedagógovia | Jazyková škola Nitra

 Mgr. Viera Vaššová

riaditeľka školy,  učiteľka anglického jazyka v 6. ročníku

Mgr. Petra Čančová

vedúca oddelenia anglického jazyka, učiteľka anglického jazyka v 3. a 4. ročníku 

Mgr. Viera Civáňová

vedúca oddelenia nemeckého a románskych  jazykov, učiteľka nemeckého jazyka v  4. a 5. ročníku

PaedDr. Mária Šuláková

učiteľka nemeckého jazyka  v prípravnom kurze na všeobecnú  štátnu jazykovú skúšku 

 Mgr. Veronika Szombatová

učiteľka anglického jazyka  v prípravnom kurze na základnú štátnu jazykovú skúšku a v 5. ročníku

Mgr. Andrea Holúbeková

učiteľka anglického jazyka v 2. ročníku

Magdaléna Ormisová

učiteľka anglického jazyka v prípravnom kurze na všeobecnú jazykovú skúšku, konverzačnom kurze a v kurze na prípravu na MS

Mgr. Zuzana Majerová

učiteľka anglického jazyka v 1. ročníku a žiaci I.

Mgr. Eva Kunová

učiteľka anglického jazyka v 6. ročníku

Mgr. Nadežda Brathová

učiteľka anglického jazyka v špeciálnom kurze žiaci II. a špeciálnom kurze pre stredoškolákov

Mgr.Gabriela Hesková

učiteľka japonského jazyka v 1.,  2. a 4. ročníku

Mgr. Milada Watterová

učiteľka nemeckého jazyka v 1. a 2. ročníku

 

 

Comments are closed.