Navrat na aktualnu verziu stranky História školy | Jazyková škola Nitra

Jazyková škola pri Gymnáziu Eugena Gudernu bola založená ako prvá jazyková škola v Nitre 1. septembra 1987.

Škola má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky od roku 1991, kedy vykonali prví poslucháči štátne jazykové skúšky v anglickom a v nemeckom jazyku. Od roku 1994 pôsobí ako samostatná Jazyková škola, Golianova 68, Nitra a sídli v nových priestoroch gymnázia. S účinnosťou od 24. júla 1996 pôsobila ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou. O štúdium v Jazykovej škole bol vždy veľký záujem vzhľadom na dlhodobú tradíciu a finančnú dostupnosť.

Od svojho vzniku škola poskytla jazykové vzdelanie viac ako 12 000 poslucháčom.

Súčasnosť

V súčasnosti má jazyková škola 3 oddelenia: anglické, nemecké a oddelenie románskych jazykov. Celkový počet poslucháčov sa v školskom roku pohybuje v rozmedzí od 350 do 450 študentov. Škola ponúka všetky kurzy podľa platnej legislatívy až po úroveň C2 (CEF) a ponukou kurzov sa flexibilne  prispôsobuje požiadavkám verejnosti.

Comments are closed.