Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Upozorňujeme záujemcov o štúdium cudzích jazykov, že máme k dispozícii voľné miesta v jednotlivých kurzoch. Bližšie informácie dostanete na tel.č. 037/6409649. 

 

Upozorňujeme všetkých záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky z jazyka anglického a nemeckého v jesennom termíne, že uzávierka prihlášok je 16.9.2017.

Prihlášky a potvrdenia o úhrade môžete poslať aj mailom na adresu:  dostalova@gymgolnr.sk.