Navrat na aktualnu verziu stranky 2017 Január 09 | Jazyková škola Nitra
 

Škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky